Tekststørrelse
A+ A-
Kontrast
farge.png lofi.png
Vær fra yr.no
Lettskyet 13°
hodelus

Nasjonal kampanje mot hodelus 2019

Uke 35: 30.august - 1. september 
Husk kjemming av hår denne helgen! 

Etter Lusfri Norge aktivt drev kampanjene mot hodelus i Norge, fra 2007 og frem til 2010, kunne man
se en god effekt. Bestanden av hodelus gikk ned, for første gang kunne man se at salgstall for antall
solgte forpakninger mot hodelus gikk ned i 2010.

Det er kun ved et felles nasjonalt samarbeid vi kan hindre det største problemet med gjensmitte.
Hele Norge, på tvers av kommuner må utføre lusesjekk innenfor samme tidsperiode, slik at alle som bærer
smitte får behandling samtidig.
Vi har et nasjonalt problem, og alle må samarbeide for å få ned bestanden av hodelus.
Lusfri Norge påtar seg derfor igjen jobben, med å minne alle på den viktige lusesjekken.

Helgen i uke 35 skal alle barn og voksne sjekkes. Alle som bærer smitte skal behandles, barn som kommer
tilbake i barnehager og på skoler mandag 2. september skal da møte lusefrie miljø.


Vi mener at det er foreldre og foresattes ansvar at barn som møter i barnehager og på skoler mandag 2.
september, skal være fri for hodelus.


Holdninger til foreldre/foresatte som tror de lever i et ”beskyttet” miljø og dermed ikke trenger å sjekke
barna for lus, fører ofte til at andre foreldre/foresatte føler seg maktesløse i kampen mot hodelus. Det er
dessverre nok at ett barn er smittebærer uten å bli behandlet, for at smitten skal kunne spres i nærmiljøet.
Det er derfor viktig at alle blir sjekket for hodelus!
Fordeler med nasjonale hodeluskampanjer:
• Hindrer gjensmitte når smittede personer i hele omgangskretsen
behandles samtidig.
• Økt fokus på hodelus bidrar til bevisstgjøring av problemet og
økt kunnskap om hodelus hos foreldre og skole.
• Det blir lettere for foreldre å snakke med hverandre og dele
erfaringer når det er en fast helg hvor de blir minnet om
lusesjekk.

Dersom du finner hodelus bør du starte behandling snarest. 

http://lusfrinorge.no

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut