Tekststørrelse
A+ A-
Kontrast
farge.png lofi.png
Vær fra yr.no
Lettskyet
Rom Skole3

Om skolen

Skoleåret 2019/2020 har Rom skole ca. 270  elever fra 1. – 7. trinn og Velkomstgruppa.

Historisk tilbakeblikk
Rom skole stod ferdig i 1901. Kretsen vokste raskt og skolebygningen, som i dag er Steinerskolen, ble raskt for liten. Høsten 1924 stod en ny trebygning klar, og den gamle bygningen ble brukt til lærerbolig. Skoleåret bestod den gang av 20 årlige skoleuker (mot 38 i dag). Under kamphandlingene ved Fossum bru 13. april 1940 ble den nye skolen skutt i brann. Skolen ble skutt i brann av norske styrker fordi tyske soldater søkte tilflukt der under fremrykkingen. Den gamle bygningen ble skole igjen, og det var den helt til 1990.

Fra 1927 var det skolehaver på skolene. Under kriseårene i mellomkrigstiden var det også skolebespisning for barn av arbeidsløse. Det var varm mat med ukemeny som var offentliggjort i avisen. Fra 1908 hadde skolen hatt fritt skrive- og tegnemateriell, og fra 1918 kom alt med; også bøker. (Kilde: «I lykkens kalosjer», Askim bygdehistorie Bind 2, del 2 – 2004).          

13. juni 1989 ble grunnsteinen på dagens Rom skole nedlagt med ordfører Gøsta Ekman til stede. Hovedentreprenør for skolen var Selmer-Furuholmen Østfold. Den nye Rom skole stod klar for overtakelse av byggherren, Askim kommune, 2. juli 1990.

Rom skoles visjon er «Rom for alle»!

Med «Rom for alle»,  mener vi:
  • At alle skal opplever mestring i sin hverdag
  • At alle skal bli møtt med forventninger, tillit, respekt og tydelige krav
  • At alle skal få et godt grunnlag for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet
  • At alle får god kjennskap til nasjonal kulturarv og felles internasjonal kulturtradisjon
Rom skoles satsningsområder:

- Sosial kompetanse
- TIEY (Tidlig Innsats - Early Years)
- Cooperative Learning (Samarbeidslæring)
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut