Tekststørrelse
A+ A-
Kontrast
farge.png lofi.png
Vær fra yr.no
Skyet

Velkomstgruppa

Hovedmålet for Velkomstgruppa er tilpasset opplæring.

Rutiner for nyankomne:

 • Velkomstgruppa er et tilbud til nyankomne elever  som kommer til Norge.
 • Det er inntil 12 elever i gruppa. Elever som går i gruppa er fra 2. - 10. trinn.
 • Ved inntak skal elevenes skolebakgrunn og kulturelle bakgrunn vurderes i tillegg til språkferdighetene.
 • Det er en førstesamtale med eleven, foresatte, kontaktlærer, tospråklig lærer og helsesøster.
 • Perioden i Velkomstgruppa skal behovsprøves etter hver enkelt elevs ståsted. Enkelte elever trenger kort tid i gruppa, mens andre har et mer langsiktig behov.
 • Tospråklige lærere ansettes av Anne-Grete Slettevold Meling. 
 • Inntak foretas etter gjeldende kriterier av leder i Velkomstgruppa og skolefaglig rådgiver.

Organisering:

 • Velkomstgruppa er et tilbud til alle grunnskolene i Askim.
 • Det er et taxitilbud til elever i gruppa.
 • Elevene skal ha en gradvis tilbakeføring til hjemskolen sin i løpet av året.
 • Vi har et overføringsmøte hvor foresatte, kontaktlærer/leder i Velkomstgruppa, en representant fra hjemskolen deltar. Eleven starter på sin hjemskole fra seks måneder etter oppstart eller etter 2 år.

Ressurser:

 • Velkomstgruppa har et eget budsjett.
 • Det er ansatt en leder/kontaktlærer (May Bjørsrud), en kontaktlærer (Tore- Marie Bjerke) og en pedagogisk medarbeider (Gry Sørum).

Fag- og timefordeling:

 • Velkomstgruppa har egen årsplan.
 • Antall undervisningstimer pr. uke følger de ulike alderstrinnene.
 • Norsk er fokusfaget, derfor er de andre fagene kraftig redusert.
 • Fagene er: norsk, tema, matematikk, svømming og gym.
 • Elevene får individuelle opplegg i timene og tilpassede lekser etter alder og faglig nivå.

 

 

Tips en venn  Skriv ut